Firma noastră realizează prelucrări grafice de înaltă calitate, precum şi tehnoredactare computerizată pentru următoarele tipuri de lucrări:

  • Cărţi, reviste, ziare, broşuri
  • Afişe, pliante, flyer-e
  • Bannere publicitare
  • Cărţi de vizită, felicitări, invitaţii
  • Coperte CD, DVD

Fă clic aici pentru a ne cere oferta de tehnoredactare computerizată.

Câteva exemple de lucrări realizate puteţi vedea în această pagină.